Projectplan

Projectplan

Bodysensor

Momenteel zijn er diverse sensoren (wearables en meetapparatuur) voor het meten van lichamelijke parameters op de markt, die allemaal een specifiek doel dienen. Door deze versnippering ontstaat er geen goed totaalbeeld van de fysieke gesteldheid. Door diverse sensoren op het lichaam met elkaar te verbinden, krijgt men meer inzicht in de fysieke toestand van de persoon. Het bedrijf wil een dergelijke apparaat (bodysensor) ontwikkelen dat meerdere sensoren kan verbinden en hieruit analyses halen

Michiel Spaans Consultancy (hierna: MSC ) wil een prototype van de bodysensor ontwikkelen en daarmee in kaart brengen of de werking voldoende is om de nodige data eruit te krijgen. Cruciale onderdelen zijn de kabel, sensoren (wearables en meetapparatuur), de minicomputer, de analyse en verwerking van de gegevens die worden gegenereerd. Het eindresultaat is een werkend prototype. Dit is een cruciaal onderdeel van het project. De verschillende componenten moeten met elkaar samenwerken Hieruit moet data komen, dat kan worden geanalyseerd en omgezet in een inzicht van de fysieke gesteldheid van de “drager” van de bodysensor. De prototype moet dus de werkingsprincipe aantonen van de verschillende onderdelen maar ook van het “systeem” als geheel. We gaan er uiteraard vanuit dat er een werkend prototype kan worden opgeleverd, anders zou dit traject niet worden ingezet

Binnen het project worden in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd. Functioneel en technische ontwerp van de bodysensor. Dus hoe moet de bodysensor eruit zien, wat moet het doen en hoe is de technische werking. Dit wordt in kaart gebracht door de deskundige en het bedrijf. Als bovenstaande fase is afgewikkeld wordt de hardware van de bodysensor ontwikkeld, samengesteld en gebouwd. Vervolgens wordt er een proof of concept van de software gemaakt om de basiswerking te testen van de software. Vervolgens wordt in de testfase de bodysensor getest op primair de werking, dus het halen van de
benodigde informatie uit de sensoren. Daarnaast wordt getest of deze data kan leiden tot een medische analyses.

De naam van de organisatie en de locatie waar de onderneming haar activiteiten uitvoert.

Michiel Spaans Consultancy – Vlintweg 39 – 7872 RH Valthe.

Primair is MSC een adviesorganisatie op het gebied van software ontwikkeling, software integratie en implementatieprojecten. Met name bij (non) profit instellingen.

3. Aanpak en resultaten

Doelstelling/faseWatWiePeriodeKosten
Functioneel en technisch ontwerpOpstellen van de randvoorwaarden en eisen waar product aan moet voldoen en hoe de technische werking eruit moet zien.MPS
Baas EP
(deskundig)
April-JuliInterne uren 3120
Externe uren 7800
Ontwikkeling+bouw
hardware
Minicomputer
+ sensoren
De verschillende componenten worden ontwikkeld, ingekocht en samengesteld.
Dit betreft de minicompter en de
sensoren. Daarnaast moet de datakabel
worden verwerkt in een kledingstuk en connectoren worden gemaakt om de diverse sensoren te kunnen
verbinden.
MPS
Baas EP
(deskundige)
Juni-Nov.Interne uren
6240
Externe uren
26000
Materiaal
21000
Ontwikkeling
software proof
of concept
De kern van de software dat
bestaat uit het “inlezen” van de
informatie uit de wearables en
sensoren wordt ontwikkeld. Op
basis daarvan wordt later getest of
de software uit de verschillende
hardwaronderdelen de gegevens
kan importeren en verwerken tot
relevante data. Er wordt een proof
of concept van deze software
gemaakt
MPS
Baas EP
(deskundige)
Juni-Nov.Interne uren
3120
Externe uren
20800
Samenstellen
prototype
+
Testen van het
prototype
De soft en hardware wordt
samengesteld tot een werkend
prototype.
De sensoren worden gekoppeld aan
de datakabel en minicomputer
Het prototype wordt getest op
functionaliteit en technische werking. Tevens wordt de data geanalyseerd en verwerkt tot “medische” data.
Indien nodig worden ontwerpfouten eruit gehaald om het prototype werkend te krijgen
MPS
Baas EP
(deskundige)
Nov-Maart 2018Interne uren
4680
Externe uren
20800

Hoofddoelstelling van het project is de ontwikkeling, bouw en daarna test van de bodysensor. Aan het eind van het project wordt dit fysiek product opgeleverd.

Het project sluit aan op thema/maatschappelijk belang Gezond ouder worden, omdat binnen het project een systeem wordt ontwikkeld waarmee de gezondheid van een mens direct kan worden gemeten en er alarm kan worden geslagen bij levensbedreigende situaties. Daarnaast kan het systeem analyses maken van de algehele gezondheid van de persoon. Daaraan kunnen conclusies worden verbonden die de levensduur kunnen verhogen (voeding, beweging, etc). Ook is het systeem een zeer goede aanvulling op thuiszorg. Door het aanbrengen van de juiste sensoren, wearables en andere meetapparatuur, het instellen van de parameters en de ontwikkeling van een app kan er tijdig worden gealarmeerd, op afstand waarden worden afgelezen
en aanbevelingen worden gegeven aan de cliënt om gezonder te leven. Door het monitoren van de gegevens kan met opvolging van het advies en het effect ervan meten en eventueel bijsturen

Een modulair systeem waarop men diverse sensoren (wearables en meetapparatuur) kan aansluiten is nieuw. De meeste systemen zijn het gericht op 1 specifieke taak. Zoals een borstband voor hartslag. Met deze ontwikkeling is het mogelijk diverse sensoren te combineren en daar nieuwe informatie uit kan halen. Tevens is nieuw in het project dat de sensoren (wearables en meetapparatuur) worden aangesloten op een persoonlijke UTP netwerk (bekabeling) dat kan worden verwerkt in textiel.

Hieronder enkele afbeeldingen om het concept te verduidelijken:


Figuur 1: UTP kabel doorsnede


Figuur 2. Utp verwerkt in kleding


Figuur 3 Sensoren gekoppeld aan persoonlijk utp netwerk. Aantal mogelijke meetwaardes


Figuur 4. Utp uitvoeren van metingen


Figuur 5 metingen en alarmering naar app zenden in geval van noodsituatie

Er zijn diverse wearables op de markt op het gebied van sport, gezondheid en fun. Dit zijn banden die om het lichaam (sdeel) zitten of in de vorm van een polsband/horloge en slechts een enkele meetfunctie uitvoeren (hartslag –temperatuur of stappenteller). De metingen die daarmee worden verricht zijn over het algemeen niet nauwkeurig. Dit soort meetsystemen zijn vooral bestemd voor sporters om hun prestatie te kunnen meten hoge nauwkeurigheid is dan meestal geen strenge vereiste. De bodysensor is juist bedoeld om de gezondheid en veiligheid van de drager te meten, analyseren en controleren.
Daarnaast wordt is het WSS systeem een minicomputer gekoppeld dat diverse analyses kan maken van de meetgegevens en deze doorstuurt naar een cloud/telefoon/tablet. En in geval van een levensbedreigende situatie kan alarmeren naar derden. Omdat de bodysensor een open systeem is kunnen er diverse sensoren (wearables en apparatuur) aan worden gekoppeld (Hartslag, zweetanalyse, bloeddruk, ademanalyse, suikerwaardes, etc) De komst van nieuwe sensoren die ook andere gegevens gaan meten, kunnen rechtstreeks worden aangesloten en de analysefunctie kan daarmee worden uitgebreid. Het systeem zal er voor zorgen dat iedereen gemakkelijk diverse data kan verzamelen en de samenhang daarvan kan inzien. Op het ogenblik ontbreekt dat nog geheel

Van de sensoren (wearables en apparatuur) die op de markt zijn moeten worden onderzocht of deze kunnen worden gekoppeld aan het systeem. O p deze website staan enkele www.samsung.com/semiconductor/products/bio-processor/bio-processor/ * en sensoren die in ontwikkeling zijn bij TNO. Er is momenteel namelijk nog geen standaardprotocol voor het uitwisselen van data uit een sensor. Indien er onvoldoende aanbod op de markt is kunnen we zelf deze sensoren (laten) ontwikkelen. Er zijn natuurlijk wel protocollen om de sensoren te laten communiceren met een processor, maar die zijn fabrikant afhankelijk wij willen een open-source protocol maken. Wij zullen ook een samenwerking met TNO aangaan om eea te gaan ontwikkelen. Ook moet de fysieke koppeling worden onderzocht. Er is, net als GSM kabels, nog geen standaard in de markt voor sensoren.
Daarnaast moeten de uitleeswaarden kunnen worden verwerkt in een analyse. Dus welke waarden horen bij elkaar, uit welke waardes kun je een conclusie verbinden. Is de minicomputer in staat om alle gegevens realtime en nauwkeurig te verwerken. Met name als er meer sensoren (wearables en apparatuur) aan worden gekoppeld kan dit ten koste gaan van de snelheid en nauwkeurigheid. Daarnaast moet de verwerking van de utp in kleding worden vastgesteld. Is het mogelijk om deze te verwerken, op welke manier kan deze worden verwerkt en is het bestand tegen wassen, drogen en andere gebruikersomstandigheden.
*
We kunnen een eerste selectie maken uit deze sensoren van samsung:
De volgende metingen kunnen daarmee worden verricht.
-PPG (bloedwaardes),
-ECG (hart en vaten),
-Skin Temperature (lichaamstemperatuur),
-GSR (bio elektrische waardes van de huid tbv stressmeting en andere psychische factoren) en
-Body Fat (vetpercentage).
Daarnaast nieuwe sensoren die in ontwikkeling zijn bij TNO en waarmee we momenteel samenwerken

De vermarkting gaat via de distributiekanaal van MSC en daarnaast zal er een nieuw distributienetwerk moeten worden opgezet voor specifieke doelgroepen (ouderen, zorgsector). Het product blijft in handen van, maar kan via dealers verder in de markt worden gezet
Men zal het huidige distributienetwerk activeren en een nieuw distributienetwerk opzetten.

De bodysensor is een massaproduct deze enkele ontwikkeling wordt alleen gebruikt om te testen en wordt daarvoor in specifieke kleding verwerkt. Daarna wordt het gebruikt voor demonstratie en verdere ontwikkeling, dus niet geschikt voor prive/persoonlijk gebruik. Binnen het project wordt een ruwe/onafgewerkte prototype gebouwd om de werking aan te kunnen
tonen. Na afloop zal er een beter en strakker vormgegeven commerciële model moeten worden gemaakt. Zodat het er aantrekkelijk uitziet. Ook zal er worden gekeken naar gebruikersvriendelijkheid en dergelijke. Parallel daaraan wordt de markt benaderd (oa defensie, daar zijn al gesprekken mee) om het in de markt te krijgen

Er wordt tbv dit project embedded software gemaakt om de basiswerking van het prototype te kunnen testen. Userinterface, gebruikersoftware en dergelijk vallen daar niet onder.